Anton Heyboer

Anton Heyboer®

 

Het onderzoek

Anton Heyboer

VERGELIJKING

Het materiaal

VERVALSING (etsplaat met afdruk)

namaak

Dit plaatje is in nieuw zink gesneden. Zink van voor 1970 is grijs en glimt nauwelijks. Dit plaatje is zilverkleurig met een duidelijke glans. Jaartal op deze namaak: 1953!

TWEE VERVALSINGEN

valsvals

Dit zijn twee van de (zeer vele) namaak-afdrukken van de ets hierboven. De echte zinkplaat bestaat ook nu nog steeds uit 2 delen, de vervalste plaat is al in 1965 (tenminste volgens het jaartal op deze afdruk) in 4 stukken geknipt.

De symbolen

VERVALSING

namaak

Deze figuur houdt een staf vast. In Anton’s echte werk staat deze lijn verticaal met de betekenis van “geweten”, hij staat nooit scheef. Het is ook de staande balk van het kruis.

VERVALSING

namaak

Hier heeft de vervalser de doornenkroon aangezien voor een aantal krassen, of zelfs het doorstrepen van het hoofd. Ook weer een scheve "staf", zonder enige betekenis.

De middelste figuur is " vrouw met kleed". Zij draagt een kleed, wat de betekenis van schaamte heeft, niet te verenigen met het symbool van Christus. Maar in deze ets draagt zij de doornenkroon van Christus... dit is ondenkbaar in Anton's werk.

Kleur

TWEE VERVALSINGEN

In 1955 begint er in de namaak-collectie ineens een zeer wilde, kleurrijke periode, in tegenstelling tot Anton's echte werk uit die tijd, met zijn strakke geometrische vormen.

In deze twee vervalsingen wordt hetzelfde symbool, de cirkel met ruitjes bovenin, met twee verschillende kleuren afgedrukt.

Voor Anton had iedere kleur zijn specifieke betekenis. Hetzelfde symbool kon niet ineens, in dezelfde context, een andere kleur hebben.

Jaartal op deze vervalsing: 1954. Het jaar waarin Anton zijn eerste etsen met kleur maakte: streng geometrisch en sober. Behalve de overmaat aan kleur vertoont dit werk nog een afwijking: het vlekkerige rood. De kleur loopt uit in de afdruk - dit is onmogelijk bij een druk van Anton, omdat hij alleen pigment in olie gebruikt, geen verf. Pigment kan niet uitlopen of in het papier trekken.