Anton Heyboer®


 

Leven als kunst
kunst als leven

Anton Heyboer

  

Anton Heyboer is een van de bekendste
kunstenaars van de afgelopen eeuw.

  Vele werken van zijn hand zijn aangekocht door internationaal bekende musea in Europa en Amerika, zoals Museum of Modern Art (MoMA) in New York, het Haags Gemeentemuseum, het Amsterdams Stedelijk Museum, Museum van Bommel en van Dam, SFMoMA in San Francisco, The New Orleans Museum of Art, Museum of Fine Arts in Boston, British Museum en Tate Gallery in Londen, Haifa Museum of Art in Israel, MuHKA in Antwerpen, Ohara Museum of Art in Japan, en vele andere musea in binnen en buitenland.

  Anton Heyboer is een van de beste naoorlogse kunstenaars van Nederland, maar zijn werk is betaalbaar gebleven. Hij wilde dat zijn kunst voor iedereen bereikbaar was.

  NU is het moment om een werk van zijn hand aan te schaffen.

WEBWINKEL

  In onze webwinkel zijn de prijzen nog zoals Anton het wilde.


U vind op deze website een overzicht over zijn kunst en zijn leven, maar ook werk dat te koop is.

En misschien hebt u zich wel eens afgevraagd,
hoe je dat nou kunt zien - of een kunstwerk echt of namaak is?


Vanaf 14 Februari 2014 wordt deze website opgenomen in de archieven van de Koninklijke Bibliotheek, en voor de lange termijn bewaard. Zij zal ook aldaar toegankelijk zijn. Zie KB-webarchivering